Gå på restaurang i Stockholm

Det är bevisat att det kan vara positivt för oss att gå ut och äta på restaurang. Det är en nyligt gjord studie som visar det, och det borde få oss att gå ut och äta mer. Eller hur? Ja, det går ju inte att säga säkert om fallet kommer att bli så. Särskilt med